Insurans / Takaful

MEDIKAL
KAD

INFO LANJUT

HIBAH
TAKAFUL

INFO LANJUT

EDUCATION
PLANS

INFO LANJUT

INCOME
REPLACEMENT

INFO LANJUT

KEPENTINGAN INSURANS / TAKAFUL

Hayat / Keluarga

Perlindungan yang membayar sejumlah wang kepada pemegang polisi atau penama sekiranya terjadi sesuatu yang tidak diingini kepada pemegang polisi.

Keluarga, Pendidikan, Berkaitan Pelaburan, Perubatan dan Kesihatan

Am

Melindungi anda daripada sebarang kerugian atau kerosakan yang ditanggung, selain daripada risiko yang dilindungi  insurans hayat

Kereta, Rumah, Kemalangan Diri

Sumber : http://www.insuranceinfo.com.my (Bank Negara)

INSURANS HAYAT

Pelan Perlindungan Komprehensif

Kad Perubatan

Kematian

Kemalangan

Hilang Upaya Kekal

36 Penyakit Kronik

i. Kad Perubatan (Medical Card)

Memberikan perlindungan komprehensif untuk membayar kos perubatan tanpa menggunakan wang tunai

Antara Perlindungan diberikan*:

*Tertakluk kepada syarat-syarat dan polisi yang ditetapkan oleh syarikat insurans & takaful

ii. Insurans / Takaful Kenderaan

Sumber: http://www.insuranceinfo.com.my (Bank Negara)

iii. Insurans/Pelan Berkaitan Pelaburan
(Investment Link Insurance)

Untuk Keluarga

Sumber: http://www.insuranceinfo.com.my (Bank Negara)

Untuk yang belum berkahwin dan baru mula bekerja

Sumber: http://www.insuranceinfo.com.my (Bank Negara)

MANFAAT PERUBATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA

Majikan biasanya menawarkan manfaat perubatan sebagai sebahagian daripada pakej penggajian

Ia berbeza daripada satu syarikat dengan syarikat lain.

Sekiranya mampu, jangan terlalu bergantung kepada manfaat ini kerana ia hanya boleh digunakan ketika anda bekerja di syarikat berkenaan

PANDUAN MEMILIH INSURANS DAN TAKAFUL

1

Analisa keperluan

Nilaikan keperluan diri dan keluarga sebelum membeli insurans arau takaful

2

Dapatkan polisi yang diperlukan sahaja:

ASET : Hanya satu polisi diperlukan kerana hanya satu tuntutan boleh dibuat

HAYAT : Anda boleh membeli lebih daripada satu polisi, tetapi tidak perlu berlebihan.

3

Kadar premium

Membayar premium bulanan bersesuian dengan kemampuan anda. Insurans adalah komitmen berpanjangan dan boleh luput jika tiada bayaran dibuat.

4

Bandingkan pelan perlindungan

Syarikat insurans dan takaful menawarkan pelbagai polisi, justeru dapatkan maklumat yang secukupnya bagi membantu anda membuat keputusan yang tepat.

5

Mendapatkan nasihat broker Insurans dan takaful serta penasihat kewangan.

6

Mendapatkan nasihat broker Insurans dan takaful serta penasihat kewangan.

Bila patut mendapatkan perlindungan insurans?

Apabila mula bekerja

Bayaran premium bulanan lebih murah untuk jumlah perlindungan yang tinggi

Ketika sihat / diusia muda

Sukar bagi syarikat insurans untuk melindungi mereka yang sudah disahkan mengidap penyakit seperti diabetes dan jantung. Sekiranya ada, premium bulanan mungkin lebih tinggi.

Keperluan perlindungan bergantung kepada peringkat kehidupan dan keperluan :

Bujang & mula bekerja

Berkeluarga

Mengumpul aset

Sila isi borang di bawah untuk kami jelaskan lebih mendalam tentang perkhidmatan Insurans / Takaful yang kami tawarkan.

Whatsapp Us for any inquiries or question

Sazrina – Takaful Consultants

Nik Amin – Takaful Consultants

Nik Zetty – Takaful Consultants